Link đăng ký thông tin sinh viên

Các bạn sinh viên ở HK2 năm học 2016-2017 vào link tương ứng với lớp mình để vào đăng ký thông tin nhé.

Categories: LopHoc, ThongBao | Tags: , , , | Leave a comment

Seminar CLB An toàn thông tin

Thầy sẽ có mặt ở phòng H9.01 vào tối thứ 6 hàng tuần, tiết 14-16.

Chủ yếu ở đây là các buổi sinh hoạt, học tập, trao đổi về bảo mật, an toàn thoonmg tin, mạng máy tính, dịch vụ mạng, phân tích mã độc.

Các bạn nào muốn tham gia xin mời đến dự cùng CLB.

Categories: ThongBao | Tags: | Leave a comment

Thông tin SV HK1/16-17 (phần 2)

Categories: LopHoc, ThongBao | Tags: , , , | Leave a comment

Học bù Linux ngày 11/08/2016

Như đã thông báo trên lớp, hôm nay 11/8/2016 lớp chúng ta sẽ học bù Linux tiết 14-15. Phòng học là phòng V6.2.

Sau 2 tiết học bù chúng ta sẽ về phòng học cũ (V12.2) để tiếp tục học theo giờ học chính thức.

Các bạn nhớ thông báo cho nhau bằng các phương tiện khác để tránh việc không biết giờ học/phòng học nhé.

Categories: LopHoc, ThongBao | Tags: | Leave a comment

Về nhóm Linux

Chào các bạn, để trao đổi với các thành viên trong group, các bạn có thể email thẳng đến địa chỉ linux-161@googlegroups.com

Có một số bạn đã đăng ký vào link thầy cho nhưng thầy chưa add vào group được do vài nguyên nhân khác nhau. Bạn nào biết những bạn đó thì nói giúp các bạn ấy đăng ký lại, chú ý nhập đúng địa chỉ email. Có trường hợp còn quên cho email.

Những bạn đó bao gồm:

Võ Ngọc Xuân Tuyết        DHTH8C

Lê Văn Trọng      DHTH8C

Phan Thanh Phước          DHCNTT9A

Thanks all.

Categories: LopHoc, ThongBao | Tags: | Leave a comment

Thông tin Sinh viên HK1 năm học 2016-2017

Categories: LopHoc, ThongBao | Tags: | Leave a comment

Thông tin SV học kỳ 2/15-16

Các bạn SV học lớp của thầy Đặng Thanh Bình học kỳ 2 năm học 2015-2016 điền thông tin vào các form sau. Lưu ý điền thông tin vào đúng form dành cho lớp bạn tham gia, không điền nhầm lớp.

  1. Lớp Anh văn chuyên ngành CNTT: https://docs.google.com/forms/d/1LNfrc68P-_DW4h4YeaM2nuhApyZrc4pMeE9ZyvzTgkI/viewform
  2. Lớp Chuyên đề mạng: https://docs.google.com/forms/d/1z5yCoz4izvgXwlh6OleIlmHm2wg5cBPIVr5yk_l7hos/viewform
  3. Lớp Nhập môn tin học 2: https://docs.google.com/forms/d/1uRXWBuY5HY18R53lRWn2fztg8RWxQaTwOPZbVBblAkw/viewform
  4. Lớp Mạng không dây: https://docs.google.com/forms/d/1lpb9vHkg6KDZzm6OZ7ZsvrcaGz1cv4N1vwT4FtfmjsQ/viewform
  5. Lớp Dịch vụ mạng: https://docs.google.com/forms/d/1e2Gmc8DR4DJrSe4h6HLsE_IrtC4p0Cy9YCP9vHqNwgA/viewform
Categories: LopHoc, ThongBao | Tags: , , , , , | Leave a comment

How to setup a firewall with UFW

Introduction

UFW, or Uncomplicated Firewall, is an interface to iptables that is geared towards simplifying the process of configuring a firewall. While iptables is a solid and flexible tool, it can be difficult for beginners to learn how to use it to properly configure a firewall. If you’re looking to get started securing your network, and you’re not sure which tool to use, UFW may be the right choice for you.

This tutorial will show you how to set up a firewall with UFW on Ubuntu 14.04. Continue reading

Categories: TaiLieu | Tags: , , , | Leave a comment

Common Internet File System

The Common Internet File System (CIFS) is the standard way that computer users share files across corporate intranets and the Internet. An enhanced version of the Microsoft open, cross-platform Server Message Block (SMB) protocol, CIFS is a native file-sharing protocol in Windows 2000.

CIFS defines a series of commands used to pass information between networked computers. The redirector packages requests meant for remote computers in a CIFS structure. CIFS can be sent over a network to remote devices. The redirector also uses CIFS to make requests to the protocol stack of the local computer. The CIFS messages can be broadly classified as follows: Continue reading

Categories: TaiLieu | Tags: , | Leave a comment

How To Start With Cooja Simulator

Step 1: Grab Instant Contiki

Contiki is a complex piece of software, but don’t despair! Instant Contiki and Cooja makes Contiki easy to install and get started with.

About Instant Contiki
Instant Contiki is an entire Contiki development environment in a single download. It is an Ubuntu Linux virtual machine that runs in VMWare player and has Contiki and all the development tools, compilers, and simulators used in Contiki development installed.

Instant Contiki is so convenient that even hardcore Contiki developers use it.

We begin by downloading Instant Contiki, installing VMWare Player, and booting up Instant Contiki.

Continue reading

Categories: TaiLieu | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.